Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Spørreundersøkelsen handler om hvordan du som innbygger forholder deg til temaet vindkraft.  I SMS-en vil det ligge en lenke til å delta i undersøkelsen digitalt, i formatet «https://svar.sentio.no/answer?key=» med 12 tilfeldige tegn bak «=». Alle som blir invitert får en personlig lenke til å delta, slik at man vet at bare innbyggere i Heim kommune har deltatt. Dette er grunnen til at lenken inneholder 12 tilfeldige tegn på slutten. Lenken er trygg å trykke på og sendes ut av Sentio Research på vegne av kommunen. Deltakelsen i undersøkelsen er anonym og frivillig.

Har du ikke mottatt SMS?

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen på SMS, kan du registrere deg ved å følge denne lenken: https://svar.sentio.no/LinkCollector?key=G4X62G5QS6C6. Lenken åpner fredag 28. juni kl. 12.30, og det er bare de som ikke mottar SMS som skal benytte denne.  

For å ha kontroll på undersøkelsen må de som ikke har fått lenke og som benytter seg av lenken ovenfor legge igjen navn, telefonnummer og postnummer i skjemaet. Sentio gjør en duplikatsjekk både på navn og telefonnummer. Selve svarene forblir anonymisert. 

Obs! Heim kommune hadde den oppfatning at de som registrerte seg for å besvare undersøkelsen fikk lenken med en gang, men slik er det ikke. Sentio trenger tid for å undersøke at informasjonen om de som besvarer er korrekt (navn, nummer og lignende). De vil også gjennomføre duplikatsjekk for å se om det er noen som leverer flere ganger. 

Derfor stemmer det at de som ikke mottok den første SMS til undersøkelsen, og som har registrert seg i etterkant, må vente til uke 28. 

For deg som vil levere undersøkelsen på papir

Vi har papirversjoner av undersøkelsen som du kan få utlevert på Rådhuset (Kyrksæterøra) og tjenestetorget på Liabø for de som har utfordringer med å svare ut den digitale versjonen. I denne undersøkelsen blir du bedt om å skrive inn navnet ditt. Dette for å sikre at ikke denne muligheten kan misbrukes ved å levere inn flere ganger. 

Det er kun innbyggere i Heim kommune som gis anledning til å levere på papir. 

Fritidsboligeiere

Undersøkelsen vil bli sendt ut per SMS til et representativt utvalg blant eiere av fritidsbolig i Heim kommune (1000 personer).