Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Dette omfatter flere arter, men i år rammer sykdommen et høyt antall måkefugler. 

Smitten sirkulerer i Finnmark, men vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i andre deler av landet. 

Hva skal jeg gjøre om jeg finner døde eller syke fugler?

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Meld fra til Mattilsynet ved å sende epost til: innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.

Ikke ta direkte på syke og døde fugler. La syke fugler være i fred. Kun personer som har tilstrekkelig kompetanse til det, bør avlive syke fugler. I en situasjon med mange syke og døde ville fugler i et område, vil det ikke være praktisk gjennomførbart å avlive alle de syke fuglene. Ferdsel i et slik område kan gi uro blant dyrene, som kan medføre en ekstra påkjenning og føre til mer smittespredning. Da vil det beste være å la fuglene få ro.

Mattilsynet vurderer sammen med Veterinærinstituttet om fuglene skal undersøkes for fugleinfluensasmitte. Hensikten med testingen av ville fugler er å gi oss en oversikt over smittesituasjonen i et område over tid. 

For å hindre videre smitte under et utbrudd er det viktig at innbyggere og turister begrenser ferdsel i områder med mye villfugl.

Besøk Mattilsynet informasjonsside om fugleinfluensa ved å følge lenken til: mattilsynet.no

 

Kan fugler smitte mennesker eller andre dyr?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl påvises sjelden hos mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav.

Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det er beskrevet tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval. Det er også beskrevet tilfeller hos katt. Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensasmitte på katt i Norge. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler. Dette vil også beskytte mot andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. Les mer om kjæledry og fugleinfluensa på Veterinærinstituttets infoside.

For svar på disse og andre vanlige spørsmål kan du besøke Mattilsynets infoside her: Svar til innbyggere om fugleinfluensa

Fjerning og innsamling av fugler

Kommunene kan velge å starte innsamling av døde fugler. Fjerning av døde fugler kan hindre videre smittesprening. Personer som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse og fuglene må lagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på anlegg som er godkjent for behandling av høyriksikoavfall. 

Heim kommune følger situasjonen. Vi kommer med mer informasjon om håndtering av fugleinfluensa dersom det blir påvist i kommunen.