Målgruppen for spørreundersøkelsen er innbyggere i Heim over 60 år. Undersøkelsen tar cirka 5 minutter å fylle ut og kan besvares digitalt. Undersøkelsen er også sendt til innbyggere i målgruppen via digital postkasse slik at de som ønsker å svare på papir kan skrive den ut. Den er også tilgjengelig i papirformat på Rådhuset og på Tjenestetorget på Liabø. Ferdig utfylte papirskjema kan også leveres dit eller sendes til: 

Heim kommune 
Trondheimsveien 1 
7200 Kyrksæterøra 

Vil du sende digitalt svar? Klikk på lenken under:

>> Klikk her for å svare på undersøkelsen - Hvordan vil du bo som senior i Heim?


Du kan også åpne undersøkelsen ved å skanne QR-koden med ditt mobilkamera:

Figur: QR-kode Hvordan vil du bo som senior i Heim?
Figur: QR-kode Hvordan vil du bo som senior i Heim?

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Ved å gjennomføre denne undersøkelsen godtar du at Heim kommune behandler opplysningene i tråd med formålet nevnt ovenfor. Innsendte skjema vil bli slettet når opplysningene sammenfattes i statistikken.    


Svarfrist er 31. januar 2024