Høsten er også en fin tid for strandrydding

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal med Heim er en av bidragsyterne når Hold Norge Rent arrangerer strandryddeaksjoner.

Gjennom panteordningen “Stikk UT og plukk!” sørger Friluftsrådet for at ryddelagene samt enkelpersoner kan være med å rydde - og samtidig tjene penger til idrettslaget, skolekorpset eller skoleklassen! 😊 Kommunen sponser også strandryddingen!

Strandrydding er kanskje Norges største kollektive ryddedugnad som engasjerer et stort antall mennesker over hele landet. Strendene har blitt renere og finere etter ryddeaksjonene foregående år! Strandrydding behøves fortsatt! Det oppfordres til å rydde langs elver, innsjøer, strender, holmer, øyer osv. og finne strandsøppel i bortgjemte viker!

Om strandrydding i Heim

På Nordmøre og Romsdal med Heim er strandrydding ytterligere tilrettelagt ved at man enkelt kan pante søppel og får betaling som kan gå til lag, foreninger og andre gode formål jfr. Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.  Skjærgårdstjenesten (under Friluftsrådet)  har også egen båt med kran og kan bestilles for (større) ryddeaksjoner: https://www.friluftsraad.no/skjergardstjeneste

På Friluftsrådets nettside stikkutogplukk.no kan man bestille pantelapper som man fester på sekkene. Bilde tas av lapper/sekker og sendes inn, strandavfallet i sekkene leveres på gjenvinningsstasjonen, og om noen dager er betalingen inne på kontoen! Ved behov for containere for oppsamling og innlevering av strandavfall: Ta kontakt med ReMidt IKS
Epost Tlf: 908 19 908.

Vi oppfordrer til å ta bilder fra ryddeaksjonene og sende dem til: lars.wiik@heim.kommune.no. Skriv hvem som ryddet, dato, strekning, mengde avfall som ble ryddet, navn på deltakere på bildene, antall personer og gjerne timer. OBS! Viktig at samtykke innhentes fra personer som er avbildet! 

Ta kontakt med Teknisk sektor v. Lars Wiik (naturforvalter) på tlf: 906 62 988 for å få informasjon om hvor det er registrert strandsøppel.

Gjør rydding gjerne til noe sosialt og kjekt! Skolene kan knytte naturfagkunnskap til ivaretakelse av det sårbare og livsviktige miljøet i havet!

De som vil vite mer om strandrydding kan lese på holdnorgerent.no og på stikkutogplukk.no finner du informasjon om strandrydding og hom hvordan benytte panteordningen.

På bildet: Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Bli med på panteordningen! På bildet: Ola Fremo, daglig leder i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal