Heim kommune ber spesielt om innspill vedrørende praktisk gjennomføring og etterlevelse av forskriften:

  • Krav til utslippssted 
  • Krav til prosjektering og dokumentasjon 
  • Krav til drift av avløpsanlegg, herunder krav serviceavtaler, tilstandskontroll og dokumentasjon 

Link til saksdokumenter:

 

Uttalelser merkes med «Merknad til lokal avløpsforskrift» og sendes Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra, eller per epost til postmottak@heim.kommune.no 

Frist for uttalelser er 10.07.2022.