Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelsti fra Haugabakkan til Skograndveien på Kyrksæterøra.

Relevante pandokumenter finner du her;

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Heim kommune, Trondheimsvn. 1, 7200 Kyrksæterøra eller pr. e.post innen 25.1.2021.