Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høring - Nye gravplassvedtekter for Heim

Publisert , Oppdatert 08. april 2022
gravstøtter_uten_navn_foto_kirkerådet (3)

Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Heim kommune.
Heim kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring, jf. forvaltningsloven § 37.
Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle vedtektene når de nye trer i kraft. Det er senere år gjort endringer i Gravplassloven og Gravplassforskriften som fører til noen endringer i de lokale vedtektene.
Forslaget til reviderte vedtekter bygger på en mal fra den nasjonale gravplassrådgiveren.

Her kan du laste ned forslaget.

Høringsfristen settes til 09.05.2022. Svar på høringen kan sendes til post.heim@kirken.no.