Søknaden

Wacker søker om konsesjon i medhold av energiloven om utvidelse av Holla transformatorstasjon. De søker om å utvide stasjonsområdet og å etablere nytt og høyere gjerde rundt stasjonen. De søker også om å gjøre terrengendringer på Kolhaugen for å etablere nye innstrekkstativ og master. I stasjonen vil det blant annet komme en ny transformator, nye utvidede bryterfelt og nytt kontrollbygg på 80 m2. Wacker begrunner søknaden med at tiltaket muliggjør en planlagt kapasitetsutbygging av Holla silisiumverk samt bedrer rensekapasiteten og forberede for CO2- fangst ved verket.