Hvordan melde inn ditt arrangement

Litt seint ut med å melde inn ditt arrangement? Fristen for innmelding av Heimuka-arrangement er utgått, men ta gjerne kontakt med iHeim så jobber vi for å finne en løsning.

Send epost til post@iheim.no før 25.05.24. Husk å skrive “Heimuka-arrangement” i emnefeltet. 

Årets tema

Årets tema for HeimUka er “gjør noe aktivt, gjør noe sammen, gjør noe meningsfylt” og støtter vårt felles arbeid med ABC - for god psykisk helse. Å delta i Heimuka er god ABC. Alle har en psykisk helse. Når vi deltar i ABC-aktiviteter, styrker vi vår egen og andres psykiske helse.  

Sammen bygger vi fellesskap i vårt Heim 

 

Illustrasjon - ABC for god psykisk helse 3 bobler
Illustrasjon - ABC for god psykisk helse 3 bobler


For å lese om hvordan vi jobber med ABC i Heim besøk vår infoside: ABC for god psykisk helse i Heim kommune