I mange norske bygder er tomme hus med mørke vinduer et trist, men dessverre vanlig, syn. Over 200 000 boliger står ubebodd, hver femte gård står tom. Det ønsker Fortidsminneforeningen nå å gjøre noe med.

Etter flere tiår med fraflytning har trenden endret seg. Med bedret infrastruktur og mulighet for en mer fleksibel arbeidshverdag søker de unge seg nå tilbake til bygda. De søker et landlig liv; nærhet til naturen og alt den har å by på, muligheten til å drive gard eller å dyrke til eget forbruk. De ønsker å kjenne naboen og sikre gode og trygge oppvekstvilkår for barna, og de ønsker ofte småbruk eller hus med sjel.

Men når hus står tomme så starter forfallet. Etter flere tiår som ødehus kan forfallet ha kommet langt. Det er ikke alltid like lett å se potensialet i et nedfalls hus med avflasset maling, knuste vinduer og hull i taket. De gamle husene er laget i en kvalitet som er ment for vedlikehold og reparasjon og de er bygget for å vare. Gjennom sosiale medier viser @lysigamlehus at man kan gjøre gull av gråstein. Det gjelder å se forbi forfallet og oppdage mulighetene. 

Målet er at tomme hus skal fylles med liv. Det gjelder å ta tak, før det er for sent.

Lys i Gamle Hus er et prosjekt av Fortidsminneforeningen for å bidra til at tomme hus kan aktiveres og bringe både verdier og menneskelige ressurser til bygda. 

Kilde: Fortidsminneforeningen

Lys i gamle hus i Heim

Heim er en av fem pilotkommuner i det treårige prosjektet initiert av Fortidsminneforeningen og finansiert av Riksantikvaren. De andre kommunene er Sør-Aurdal i Innlandet, Kvitsøy i Rogaland, Vinje i Vestfold og Telemark og Rollag i Viken. I Heim kommune er en lokal prosjektlederstilling på 20 % finansiert av Trøndelag fylkeskommune. 

Som pilotkommune skal Heim kartlegge ledige hus i kommunen, og deretter koble interesserte huskjøpere, leietakere eller prøveboere med hus som blir tilgjengelige i løpet av perioden. Prosjektet inkluderer alt av bygninger, fra bolig, naust og stabbur, til industribygg og veikro. 

For Heim sin del er målet å bidra til tilflytting, verdiskaping og videre liv for husa i bygdene våre! 

Hva kan prosjektet bidra med?

Det finnes en rekke ordninger, fra rådgivning til tilskudd og lån. Det er dyktige håndverkere lokalt og noe kan man kanskje gjøre selv. Om det skulle vise seg at en ikke har bruk for huset lenger så er det også greit å vite at det er mange som drømmer om nettopp et eget prosjekt, et gammelt hus eller et landlig bruk.

Eier du et hus og trenger tips til istandsetting, eller er interessert i å leie ut eller selge? Ta kontakt med lokal prosjektleder Runa Tunheim.