Målgruppen for kurset er de som skal planlegge og prosjekterer vann- og avløpsanlegg.

Kurset vil også passe for kommunale saksbehandlere som behandler søknader om utslippstillatelser. I lokal avløpsforskrift for Heim kommune er det stilt krav om at den som prosjekterer avløpsanlegg og/eller utfører grunnundersøkelser skal ha tilstrekkelig dokumenterbar hydrogeologikompetanse, herunder minimum todagers kurs i mindre avløpsanlegg. Kurset forventes å gi tilstrekkelig hydrogeologikompetanse til prosjektering av avløpsanlegg og utføring av grunnundersøkelser i Heim kommune.

Kurset går over to dager 26. og 27. april 2023. Første kursdag er teoretisk og gjennomføres hos Hotell Koselig på Kyrksæterøra – se https://hotellkoselig.no/. Andre kursdag, før lunsj gjennomføres utendørs. Ta med utebekledning. Etter lunsj fortsetter kurset ved lokalene til Hotell Koselig. Se vedlagt program. Kursavgiften er 2000 kroner per deltaker og dette dekker også lunsj. Oppgi ved påmelding dersom det må tas hensyn til allergier. Ev. overnatting må bestilles selv. Det er plass til inntil 40 kursdeltakere, så her er det førstemann til mølla!

Påmelding sendes per epost til: martin.hanssen@heim.kommune.no innen 1. april 2023. 

 

Kursprogram kan lastes ned her