Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. Livsglede for Eldre, som står bak Livsgledehjem, er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem kan ses som et av tiltakene knyttet til reformen Leve hele livet der målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Heim helsesenter, avdeling Kyrksæterøra var sertifisert for første gang i 2016 og har blitt resertifisert hver år siden da. Avdelingen på Liabø ble også sertifisert for første gang i 2016 og kan resertifiseres senere i 2023. 

Enhetsleder for Helse og Mestring, Eli Mette Vistø kan fortelle at å få resertifisering ikke er noen selvfølge og at hun er stolt av ansatte både på Kyrksæterøra og Liabø.

- Det handler om at vi har stort fokus på beboeres psykososiale behov og at disse er like viktig som å få den medisinen de har behov for. Beboere skal ha mulighet til å gjøre noe av det de har lyst til i hverdagen. Alle ansatte har kunnskap om Livsgledehjem og jobber etter spesifikke kriterier. Dette er et tema allerede i rekrutteringssamtaler, sier Vitsø.

Videre forteller hun at de ikke hadde klart jobben uten frivilligheten i kommunen.

Når det gjelder frivillige og samarbeid opplyser seksjonsleder Ida Lernes Hansen at de har et godt samarbeid med både frivilligsentralene, Norske Kvinners Sanitetsforeningen, KVS (som er en livsglede videregående skole), livsgledebarnehager i kommunen samt barselgrupper.

- Det stilles strenge krav til både sertifisering og ikke minst til resertifisering og det er mye jobb som legges til grunn gjennom hele året". Stiftelsen Livsglede for Eldre måler kommunen på 9 forskjellige kriterier. I tillegg til at vi rapporterer mye på statistikk, gjennomfører ansatte en spørreundersøkelse. Å få resertifisering betyr at vi oppfyller kravene som stilles og vi yter gode tjenester. Livsgledehjem gir en meningsfull hverdag både for beboere og ansatte. Beboere på helsesentrene gjennomfører en individuell kartlegging der de blant annet forteller hva som er viktig for dem i hverdagen, hva de liker og ikke liker og hvilke hobbyer de har. Vi noterer også hvilke aktiviteter de får glede av og legger til rette for disse. Vi ser for eksempel at mange lyser opp når de ser at barna fra Bakkely Barnehage, som er en livsgledebarnehage, kommer med sine gule t-skjorter, sier Ida Lernes Hansen.

Noen eksempler på Livsgledeaktiviteter er gårdsbesøk, konserter, spaopplevelser på helsesenter, gåturer, kontakt med dyr og allsang med mer.

 

Virksomhetene som er sertifisert skal legge til rette for:

  1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem
  2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner
  3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka
  4. Kontakt med dyr
  5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov
  7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene
  8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet
  9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen

Livsglede plakat Øra.jpg
Snart kan vi oppdatere plakaten med "2023"