Undersøke muligheten for å etablere kjernekraftverk i Heim kommune

 – Hovedpoenget her er å ta det første steget for utredning av kjernekraftverk. Det første vi skal gjøre er å lage et dokument med et forslag til utredningsprogram. Etter det, når det har gått gjennom høringsrunder og vi har konferert med relevante myndigheter, begynner vi på utredning av kjernekraftverk, forklarer Steffen Sæle i Norsk Kjernekraft til journalistene fra EnergyWatch som dekket møtet. 

Ordfører Odd Jarle Svanem tror kjernekraft kan være en viktig innsatsfaktor for å skape vekst i fremtiden. I sin orientering til formannskapet forteller han om at behovet for energi til utvikling av næring ligger til grunn for interessen for kjernekraft. Ordføreren sier også at kjernekraft ble nevnt av flere under diskusjonen rundt energistrategien i politiske forum. 

- Vi er villige til å se på det. Derfor reiste ordfører, kommunedirektør og næringssjef ned til Oslo for å underskrive avtalen med Norsk Kjernekraft AS. Jeg tror per nå at det er en større vilje i kommunen vår til å være med på kjernekraft enn å være med på vindkraft, sier Svanem.

 

Tre sentrale punkter i avtalen 

1. Avtale om utforme et forslag til utredningsprogram for kjernekraft, fortrinnsvis små modulære reaktorer. Norsk Kjernekraft AS vil ha hovedansvaret for meldingen og forslaget til utredningsprogrammet, samt gjennomføring av utredningen. Kommunen vil blant annet bidra med å gi utredningsarbeidet legitimitet gjennom lokal politisk forankring, uten noen forpliktelser til utfallet av utredningen. 

2. Åpenhet og bred informering for å sikre en konstruktiv utredningsprosess. Kommunene har best forutsetninger for vurdere hvordan åpenhet og involvering på best mulig måte kan oppnås i praksis, gitt de lokale forholdene. 

3. Å løfte tematikken inn i videre arbeid med rullering av kommuneplaner og samarbeid med lokalt næringsliv. 

 

- Heim og Aure har jobbet sammen med kraftleverandører for å finne løsninger for kraft til næringsformål. Kjernekraft har på mange måter blitt mer "stuerent" nå enn tidligere, noe utviklingen i løsninger for å lagre atomavfall har bidratt til. Sikkerhet er sentralt i forbindelse med etablering av kjernekraft i Norge, og dagens reaktorer er langt sikrere enn de som har eksistert lenge. Vi er spesielt interessert i små modulære reaktorer, og forskning og utvikling av disse pågår nå for fullt. I møtet med Norsk Kjernekraft ble det forespeilet at disse nye reaktorene som nå utvikles vil kunne leveres i 2030, forteller en optimistisk ordfører.