Regelverk:

Håndtering av fyrverkeri reguleres av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og forskrift om pyrotekniske artikler.

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/veiledning-om-handtering-av-fyrverkeri/

 

Fyrverkeri deles inn i 4 klasser:

  1. Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.
  2. Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.
  3. Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større fysisk åpne områder og hvis støynivået ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.
  4. Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

 

Handel med fyrverkeri

Det er kommunen ved Heim brann- og redningsvesen som gir tillatelse til handel med fyrverkeri. Søknad må være kommunen i hende innen 1. mai. Søknadsskjemaet finner du her .

  • For å få tillatelse til handel med fyrverkeri kl. 2 og 3 må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
  • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller i kjøpesenter.
  • Det kreves at virksomheten har utpekt særskilt person og dennes stedfortreder som ansvarlig for oppbevaring og salg av fyrverkeri. Det skal kunne dokumenteres tilfredsstillende kunnskaper om de fyrverkeriartiklene som selges. Kunnskapen erverves gjennom kurs i handel med fyrverkeri som Norsk brannvernforening administrerer. Informasjonen om kurset finnes på www.brannvernforeningen.no
  • Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27. til 31. desember. Salget skal foregå fra egnet salgssted over disk og av betjening.
  • Som en del av tillatelsen gjennomføres det tilsyn med utsalgsstedene i romjulen.

 

Bruk av fyrverkeri

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. For mer informasjon om hvordan du kan søke om tillatelse klikk her .

Kommunen kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri.

Gode råd til trygg bruk av fyrverkeri finnes på https://www.sikkerhverdag.no/fyrverkeri-og-eksplosiver/