Bli bevisst

Portalen er et godt virkemiddel for å bevisstgjøre huseierne sin energibruk og sparepotensiale. Energiportalen gir deg blant annet svar på hvor mye du kan spare på strømregningen din ved å redusere energibruken i hjemmet ditt, og også gi tips og råd om hvordan gjøre det.

Tilbudet er en del av arbeidet til kommunen med klima og energi som skal bidra til kunnskapsbygging og tilrettelegge for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg. 

Kampanjen er finansiert av Heim kommune. Energiportalen er levert av Simenergi AS.

Søk opp boligen din på energiportalen.no

Illustrasjon: To personer sjekker Energiportalen på nettet
Illustrasjon: To personer sjekker Energiportalen på nettet