Heim kommune deltar i gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen

Undersøkelsen i Heim gjennomføres i tidsrommet uke 9-12 for elever i 5. – 10. klasse og uke 9-14 for elever på Kyrksæterøra vgs.


Hva er Ungdata?

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser for barn og unge. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OlsoMet – storbyuniversitetet, har ansvar for gjennomføringen av Ungdata-undersøkelsene i samarbeid med KORUS, på oppdrag fra Heim kommune og Trøndelag Fylkeskommune.

Undersøkelsen er frivillig og gjennomføres i skoletiden.


Formål med undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen har flere formål:

  • Gi barn mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i dag.
  • Skaffe et kunnskapsgrunnlag for kommunalt og fylkeskommunalt plan-, styrings- og utviklingsarbeid.
  • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til barn bedre.
  • Det er også et mål om å framskaffe data om barn og unge som gir grunnlag for sammenligninger 

Om gjennomføring i Heim kommune

Heim kommune er opptatt av at barn og unge i kommunen har det bra. Kommunen jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid. Som et ledd i dette arbeidet og for å kunne evaluere sitt arbeid er det viktig å ha et felles kunnskapsgrunnlag som oppdateres med jevnlige mellomrom. Ungdata er et viktig kunnskapsgrunnlag for kommuner og fylkeskommuner og er en av flere kunnskapskilder som indikerer hvordan barn og unge har det i Heim. Resultater fra Ungdata benyttes som kunnskapsgrunnlag for blant annet kommunens folkehelseoversikt og øvrige strategier knyttet til barn og unge. Folkehelseoversikten i Heim inngår som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.
 

Bilde: Tegning av kommunevåpen med barn
Illustrasjon: Heim kommunevåpen med barn

 

For mer informasjon om folkehelsearbeid i Heim kommune besøk vår infoside: Folkehelsearbeid i Heim 

 

For mer informasjon om Ungdata besøk www.ungdata.no.
 

Logo: Ungdata
Logo: Ungdata