Generasjonslekene - et nytt konsept i Heim, er først og fremst lek og moro på tvers av generasjoner. Under Generasjonslekene kan "generasjonslag" delta i mange forskjellige leker. Her er det viktigste å samarbeide og ha det gøy, ikke å vinne.

Fra mai til september går Generasjonslekene av stabelen i 38 kommuner i Norge og Heim kommunen er en av kommunene som ble valgt ut av Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler til å arrangere Generasjonslekene!

enerasjonslekene handler om å være aktive sammen og på deres måte! Barn, foreldre og besteforeldre – ulike generasjoner som er i aktivitet gjennom idrett og lek. 

 

Møteplass for mangfold og inkludering
Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler, gjentar suksessen fra 2022, og har invitert landets kommuner og frivilligsentraler til å søke om å få hjelp og støtte til planleggingen av en ny runde med Generasjonslekene i 2023. 

− I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter. Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i enda flere norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette. Vi er veldig glade for at nettopp Heim er med, sier Anne Berit Rafoss som er prosjektleder ved Senteret for et aldersvennlig Norge. 

 

Uansett alder og fysisk form
Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Aktivitetene er i hovedsak fysiske, men er slik at alle skal kunne delta – uansett fysiske forutsettinger. 

 

Aktiviteter og lag
Aktivitetene er lokalt tilpasset, men er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer og idretter. Men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene som stiller skal ha minimum to generasjoner, men det trenger på ingen måte å være et "familielag". Her kan man invitere med seg en god nabo eller studievenner.

Vi håper at helse og mestring, skoler, barnehager, flyktningetjenesten og alle som kan, vil delta på dette, og gjerne stille med lag. Om du/dere ikke er koblet på et lag, så hjelper vi til med det.­

 

Hvorfor bør du delta på Generasjonslekene?
Det finnes mange gode grunner til å delta på Generasjonslekene. I tillegg til at det blir moro er Generasjonslekene et fint folkehelse tiltak som er basert på ABC for god psykisk helse for alle.

Act: Gjør noe aktivt
Belong:  Gjør noe sammen
Commit: Gjør noe meningfylt

Les mer om ABC for god psykisk helse på hodebra.no

 

For mer informasjon om Generasjonslekene og Senteret for et aldersvennlig Norge følg lenken til: www.aldersvennlig.no