Velkommen til alle frivillige, politikere og ansatte som er interessert i levende lokalsamfunn og som har lyst å engasjere seg med sitt lille eller store bidrag. 

Det blir servering av kveldsmat, kaffe og te.

 

Program

18:30:  Trøndelag fylkeskommune ved Line Nordkvelle: Delta – oppleve – skape; Introduksjon, informasjon og dialog. Medvirkning av innhold / kunnskapsgrunnlag til ny Frivillighetsplan og Kulturplan barn og unge.

20:00:  Kveldsmat 

20:30: HeimUka 2023 Generasjonslekene

21:00: iHeim, nettportal for alle frivillige lag og foreninger, næringslivet, turister og kommunen. Hvordan legge inn aktivitet?

21.20:  Åpen post—ta opp aktuelle saker.

 

Det vil også være egen «stand» med mulighet for personlig opplæring av nettsiden iHeim