Svarprosenten i Heim er 81,1 %, Nasjonal svarprosent er 63,3 %. Dette er de samlede resultatene for barnehagene:

Samlede resultater for barnehagene i Heim
  Resultat barnehagene i Heim 2021 Resultat barnehagene i Heim 2022

Nasjonalt snitt

2022
Ute- og innemiljø 4,1 4,3 4,2
Relasjon mellom barn og voksen 4,7 4,7 4,5
Barnets trivsel 4,8 4,8 4,7
Informasjon 4,3 4,4 4,3
Barnets utvikling 4,7 4,8 4,6
Medvirkning 4,5 4,5 4,3
Henting og levering 4,5 4,5 4,4
Tilvenning og skolestart 4,6 4,6 4,5
Tilfredshet 4,6 4,6 4,5

 

Foreldreundersøkelsen i barnehage gjennomføres hver høst, i perioden 1.november til 20.desember. Både private og kommunale barnehager i Heim gjennomfører undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse. Laveste score er 1, og høyeste score er 5. Resultatet for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes hjemmesider. Resultatene for enkeltbarnehager vises også i Barnehagefakta.

Spørsmål rundt undersøkelsen rettes til Heim kommune ved rådgiver barnehage Ingvild Haugen, telefon: 917 35 036.