Fokus på å redusere klima- og miljøavtrykket

Heim kommune er framoverlent med tanke på å bidra til å redusere klima- og miljøpåvirkninger. – Dette gjennom ambisiøse krav formulert i kommuneplan og energistrategi. I tillegg er det kommet skjerpede krav til miljø i innkjøpsreglene for stat og kommune. 

Som en følge av dette er det gjort mye for å redusere klima- og miljøavtrykket i det nye bygget. Dette gjør seg gjeldende gjennom:

  • Stor grad av gjenbruk av eksisterende bygningsdeler
  • Fokus på etterisolering og energikrav i alle deler av bygget
  • Oppvarming med varmepumpeteknologi og avansert driftsstyring av varme, ventilasjon og strøm
  • Produksjon av strøm gjennom solceller på tak – det første kommunale bygget i Heim som skal delvis skal produsere sin egen strøm.
  • Batteri for å enklere kunne styre eget strømforbruk og benytte egenprodusert solcellestrøm. Samme batteripakkene gjør også at bygget ikke må utstyres med permanent dieselaggregat.

Til tross for ambisiøse miljøkrav, så har kommunen først og fremst hatt fokus på behovene til pasientene, legene og de som jobber ved legesenteret. Det har vært høyt fokus på å få til et legesenter som skal være oversiktlig for besøkende, og som skal gi visshet om at taushetsplikt og diskresjon overholdes. Legesenteret skal være lett tilgjengelig for pasientene, og det er lagt inn strenge krav til universell utforming.

Illustrasjonsbilder

På bildet: Nytt legesenter sett fra fylkesveien (retning mot Rovatnet)

På bildet: Nytt venterom med utsikt mot Rovatnet.

På bildet: Planløsning for det nye legekontoret.