30-årsmarkering

Firmaet feiret også 30- års jubileum tirsdag den 4. juni, ved samme anledning som Ordføreren i Heim tildelte firmaet bevitnelser som godkjent Miljøfyrtårnbedrift! 

Etter åpningen ga konsulent, sertifisør og kommunen v. spesialrådgiver samt Ordfører / Varaordfører sine betraktinger og ikke minst brakte lykkeønskninger til det solide lokale firmaet! 🎉

Konsulenten Helen Hartel sa ved sin hilsen at sertifiseringsprosessen hadde gått greit, da et godt fungerende HMS-system var på plass og motivasjonen var høy.


Sertifisør Jorulf Gumdal sa at funksjonen hans som sertifisør var først og fremst å komme med innspill til forbedringer under sertifiseringen, og ikke oppfattes som en streng instans! Fokuset for sertifisør er «jakta på fakta» hvor man sjekker at virksomheten gjør det de skal gjøre ifølge sine beskrivelser og rutiner. Sertifiseringen gikk veldig greit med all nødvendig dokumentasjon på plass.

Spesialrådgiver Utvikling John Ole Aspli viste til at kommunen ønsker å støtte næringslivet med tilskudd til miljøsertifisering, Heim kommune har bidratt med kr. 20.000,- til gjennomføring av sertifiseringsprosessen for K. Lervik AS. Midler avsatt til Miljøfyrtårnsertifisering på kommunens næringsfond er kr. 100.000 pr. år,  5 bedrifter pr. år kan tildeles kr. 20.000 i tilskudd. Alle firma kan søke, søkerne blir plassert på liste i tur og orden. Om lista er fullbooket ett år blir søkerne tatt med ved tildelingen neste budsjettår, opplyste Aspli. Tilskuddet overføres når firmaet er godkjent sertifisert. 

Heim Næringsforening v. DL Tora Vaagan Hofset gratulerte medlemsbedriften K. Lervik AS med Miljøfyrtårnsertifiseringen!
Link til innlegg: https://www.facebook.com/share/r/enNCVuUQNDhhh6Lm/

Alle ansatte i Byggefirma K. Lervik AS var til stede da Varaordfører i Heim Ola Rognskog tildelte utmerkelser fra Stiftelsen Miljøfyrtårn til Daglig leder Gudmund Lervik. Rognskog viste til kvalifikasjonene som var tilfredsstilt jfr. godkjent sertifikat. Roste den solide lokale bedriften og arbeidet med kvalitetssikring, og nå som godkjent Miljøfyrtårn! 

Overrekkelsen foregikk i lokalene til serveringsstedet Mors Gryter på Liabø. Varaordfører Ola Rognskog kjente godt til den lokale bedriften, som han oppfattet leverte solid kvalitet i sine prosjekter. Viste også til byggeprosjekter utført for kommunen, siste kommunale byggeprosjekt utført etter utlyst anbudskonkurranse var 6- mannsbolig / 6 leiligheter i Trøa boligfelt. Boligprosjektet ble nylig ferdigstilt. Ordføreren ønsket lykke til videre for firmaet! 🎉


Daglig leder Gudmund Lervik takket de ansatte som var viktige for bedriften. Bedriften er avhengig av sine dyktige ansatte for å levere kvalitet til riktig pris! Virksomheten har stort søkelys på arbeidsmiljø / HMS, og bestemte seg for å bli miljøsertifisert i 2023, og har jobbet med sertifiseringen i 2024 - det går faktisk for en bedrift å sertifisere seg på få måneder ved godt grunnlag og god arbeidsinnsats! Lervik viste til at bedriften ved arbeidet med sertifiseringen er blitt enda mer bevisst på ma. materialforbruk og gjenbruk.  Transport er et annet området bedriften har forbedret seg på gjennom sertifiseringsprosessen. Nye krav kommer til i bygge- bransjen og bedriften er opptatt av å levere kvalitet til riktig pris, og har stort fokus arbeidsmiljøet / HMS. Daglig leder Gudmund forteller at det har vært god involvering av de ansatte og ser at sertifiseringen vil gi bedriften et fortrinn i anbudsrunder. Bedriften mener at miljøfokuset vil øke for bransjen fremover, som gjenbruk og utslippsreduksjoner (større byggeplasser krav utslippsfrie), det er viktig for bedriften å tilpasse seg denne situasjonen. Er viss på at kundene også setter pris på firmaets miljøfokus /Miljøfyrtårnsertifiseringen, som et kvalitetsstempel! For anbud til offentlig sektor er vekting av miljø pålagt ved forskrift.  Bedriften har også satset på å etablere samarbeid lokalt / danne klyster av bedrifter som kan samarbeide om løsninger, dette betyr også gunstigere pris for kunden.

Bedriften har 30-års jubileum i disse dager og det er nå 2. generasjon som har ansvaret for driften. Kåre Lervik startet firmaet i 1994 med noen få ansatte. Sønnen Gudmund Lervik tok over som daglig leder i 2015 og bedriften har vokst til 12 ansatte og to lærlinger pd. Firmaet tar på seg både større byggeprosjekt og mindre oppdrag. Deres nedslagsfelt er i kommunene Heim, Surnadal og Aure.

Gudmund Lervik takket Heim kommune for oppdraget med å bygge en 6-mannsbolig på Liabø. I dette byggeprosjektet har de samarbeidet med andre lokale bedrifter der det har vært mulig. Deres bevisste satsing på lokalt samarbeid bidrar til videreutvikling av Heim-samfunnet. Dette ble også trukket fram da de fikk Næringsprisen i Heim for 2023.

Etter den formelle seremonien åpnet Daglig leder den store flotte seremonikaken fra Lund Bakeri og Conditori, Kyrksæterøra! Deltakerne nøt til fulle den gode kaken!