I Heim kommune har vi flere godt besøkt miljøstasjoner, men noen ganger kan det være hensiktsmessig med å bestille avfallstaxi fra ReMidt. Tjenesten er gratis inntil maks to ganger per år og tilbys fastboenede kunder (ikke hytte/fritidsabonnenter). Kunden kan enkelt bestille avfallstaxien selv og sette avfallet i egen innkjørsel/gårdsplass for henting. 

ReMidts nettside finner du en utfyllende informasjon om hva du kan sende med avfallstaxien samt bestillingsskjema. 

 

Hva kan du sende med avfallstaxien?

 • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting.
 • Dersom avfallet leveres i sekker, må sekkene være gjennomsiktige.
 • Vi kan hente maks. 2 m3 pr. ordre. Dette tilsvarer om lag det som går på en standard bilhenger.
 • Max vekt pr enhet (gjenstand/sekk/eske) er 25 kg, da kun én person skal løfte den.
 • Ved større gjenstander, som sofaer o.l kan det hentes dersom kunde bistår med opplasting.
 • Dersom gjenstanden er mulig å trille på jekktralle (enkeltgjenstand/palle framsatt på fast underlag), er større vekt mulig etter avtale.
 • Mottaker står fritt å disponere gjenstander til ombruk, dersom ikke kunden aktivt har reservert seg.
 • Vi kan hente det meste av avfallet fra din husholdning med unntak av:
  • Farlig avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Hageavfall
  • Radioaktivt/eksplosiver
  • Bygge og rivningsavfall