Se kartet for oversikt over kommunale veier som blir asfaltert.

Kartskisse over asfaltering 2023.pdf

Private som ønsker tilbud om asfaltering, kan ta kontakt med følgende entreprenører:

Opsal og Fjelnset AS, kontaktperson Karl Jørgen Bruun tlf. 948 89 402
Stenseth Maskin AA, kontaktperson Gunnar Stenseth tlf. 918 47 155