Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

4. september flyttet fritidsklubben på Liabø inn i nye lokaler

Publisert , Oppdatert 26. september 2023
På bildet: Viser det nye lokalet for fritidsklubben på Liabø

På bildet: Feiring av nye lokaler

4. september flyttet fritidsklubben på Liabø inn  i nye lokaler ved tjenestetorget på Liabø, og vi feiret med pizza, kake og brus!

Vi har siden oppstart av det som da var et midlertidig fritidsklubbtilbud på Liabø i april 2021, hatt tilhold i andre etasje på Halsahallen. Selv om vi har trivdes godt er vi veldig glade for å flytte videre til lokaler som både er bedre egnet til driften vår og er mer tilrettelagt med tanke på universell utforming. De nye lokalene var rimelig ribbet og trengte en oppgradering, men takket være god hjelp av vaktmestrene som har montert nytt kjøkken, dyktige og dedikerte klubbarbeidene som både før og etter sommeren har hatt mange runder med maleklær, vaskeklut og flyttelass og ivrige ungdommer som har stilt opp på maledugnad har lokalene blitt kjempefine!

Vi ønsker nye og gamle medlemmer av fritidsklubben velkommen til å bruke og utvikle klubben sammen med oss.

Åpningstider: 

Liabø: 

Mandager kl. 17.00-21.00

kulØr’n: 

Onsdager kl. 18.00-21-30

Fredager kl. 19.00-23.00

Fritidsklubben følger skoleruten.

Fritidsklubben er åpen for all ungdom fra 8. trinn til 23 år. 

Vi har 4 ansatte klubbmedarbeidere, i tillegg til klubbleder. 

Fritidsklubben skal være et sted der ungdom føler tilhørighet uten at det stilles krav om å delta på aktiviteter. 

Regler 

- Fritidsklubben aksepterer ikke rus, mobbing, vold eller kriminalitet.

– Kommer du ruspåvirket til fritidsklubben vil du og foresatte bli kalt inn til møte, og det vil føre til bortvisning fra klubben i en periode. 

- Alle skal vise hverandre respekt uansett etnisitet, politiske holdninger og seksuell legning, religion, og for øvrig normal folkeskikk. 

LINK TIL MEDLEMSAVTALE OG REGLEMENT