Beskrivelse

En støttekontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Støttekontakt kan bidra en til en eller til en gruppe. Barn og unge skal være en prioritert gruppe. Det skal tilrettelegges for en fleksibel og tilpasset tjeneste. 

 

Arbeidsoppgaver:

Støttekontakten skal bistå, støtte og veilede brukere gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet skal hjelpe den enkelte til å bli mer trygg på seg selv og utvikle større selvstendighet i ulike livssituasjoner.

 

Kvalifikasjoner:

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men du må ha tid og interesse for oppgaven. 

 

Personlige egenskaper:

Som støttekontakt må du være ansvarsfull, pliktoppfyllende, pålitelig, stabil og være trygg på deg selv. Du må like å jobbe med mennesker, være samarbeidsvillig samt ha evnen til å motivere andre.

Av hensyn til våre brukere er det ønskelig at du er villig til å forplikte deg over tid.

Ditt bidrag som støttekontakt kan utgjøre en stor forskjell for enkeltpersoner, og at du bidrar til å gi de en meningsfylt fritid.

 

Vi tilbyr:

Du vil få erfaring i å jobbe med mennesker og mulighet til å få varierte og utviklende arbeidsoppgaver i henhold til en tidsbegrenset oppdragsavtale. 

Oppdrag godtgjøres med til enhver tid gjeldende garantisats/minstelønnssats for assistenter i henhold til tariffavtale.

I henhold til gjeldende regelverk må oppdragstakere fremlegge tilfredsstillende politiattest før oppstart.

 

Er dette en oppgave for deg, og for spørsmål og registrering så kan du ta kontakt med enhet for kultur, fritid og idrett.