For hvem gjelder tilbudet?

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått koronainfeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny koronainfeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Hvorfor tilbys unge vaksine?

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

Vaksinasjon er frivillig.

For å lese informasjonen som blir sendt ut til foresatte, følg denne koblingen. 

For alle voksne som fremdeles ikke har tatt førstedose - nå begynner det å haste!

Vi ønsker at så mange som mulig tar vaksinen, slik at flest mulig blir beskyttet mot sykdom. 

Vår oppfordring til deg: Ta kontakt med oss. Vi svarer på dine spørsmål og vil gjøre det vi kan for at du skal bli trygg på å ta vaksinen. 

Obs: drop-in! Vi har ledige timer til vaksinering, og vil tilby drop-in for 1. dose i morgen torsdag 09.09, kl. 11-12 på kommunehuset på Liabø, samt fredag 10.09, kl. 13:00 - 13:30 på KulØr`n. Her trenger dere ikke å ringe for å bestille time.