Regjeringen har bedt kommunene om å prioritere vaksinasjon på følgende måte: 

  1. Første dose til uvaksinerte
  2. Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose
  3. Tredje dose til immunsupprimerte
  4. Sesonginfluensavaksine
  5. Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

Rekkefølge på vaksinering og endringer i doseintervall for 16-17-åringer

FHI anbefaler at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdose følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjonen. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldergruppene 75-84 år og så 65-74 år.

Doseintervallet for 16-17-åringer er blitt endret fra 8 uker til 12 uker (Regjeringen.no). Alle som får endret sin vaksinetime vil få beskjed om dette. På grunn av disse endringen har vi en del doser "til gode", slik at vi nå kan begynne med oppfriskningsdosene til de eldre. 

Regjeringen åpner for at kommunene bestiller oppfriskningsdoser fra uke 44. Er du mellom 65 år og 84 år vil det mest sannsylig ikke være mulig å bestille seg oppfriskningsdose før den tid. Vi vil komme tilbake med informasjon om når det blir åpnet for å bestille oppfriskningsdose for hver enkelt aldersgruppe

Influensavaksine

Vi er i full gang med planlegging av vaksineringen, og vil gå ut med informasjon så snart denne er klar.