Arbeidet med plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Heim kommune er i gang. Planen skal første og fremst være en praktisk veileder i søknadsprosessen mot spillemidler. Den skal gi en oversikt over de anlegg og aktiviteter som finnes, peke på prioriterte satsningsområder og være et verktøy for å oppnå kommunens målsetninger.

Vi ønsker innspill, idéer og erfaringsutveksling og inviterer derfor lag, organisasjoner, virksomheter, råd osv. til å møtes og prate om visjoner, mål, satsningsområder, tiltak og økonomi.

Sett av datoen, 27. august, kl 17:30 til 21:00, Grønset gård. Representanter fra fylkeskommunen og idrettskretsen kommer også. Saksliste sendes ut medio august.

Møtet er åpent for alle interessenter.

Velkommen!

 

Kontakt:

Gunn-Hilde Opsal

Kulturkonsulent

e-post: gunn-hilde.opsal@heim.kommune.no

 

Hildur Hestnes

Prosesskordinator Samf.utv.stab

e-post: hildur.hestnes@heim.kommune.no