Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet. De kan gi oss gode råd og innspill. Det samme er kontakten med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at denne gjenåpningen foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig og at arbeidssituasjonen for de ansatte skal bli best mulig. 

Detaljene kommer på plass

Enhetslederne i barnehagene arbeider denne uka med å gjøre de forberedelsene og kartleggingene som er mulig for å følge de nasjonale retningslinjene (veileder). 

Alle ansatte i de kommunale- og private barnehagene skal gjennomgå smittevernkurs før barnehagene igjen åpner. Smittevernkurset skal ivareta de krav som kommer i de nasjonale retningslinjene.  Dette gjøres ved hjelp av helsesykepleierne fra Helsestasjonen, og vil pågå frem til at barnehagene åpner 22.4.2020.

Barnehagene har i hovedsak vært stengt i en måneds tid og vil bli rengjort før åpning. Det vil også bli lagt opp til styrket daglig renhold i barnehagene etter at de er åpnet igjen.

Økt fare for smitte?

Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når barnehagene igjen åpner. Barn i barnehagealder leker tett sammen og det er derfor nødvendig med skreddersydde retningslinjer for barnehagene.

Likevel er det både riktig og forsvarlig å åpne opp slik regjeringen har bestemt. Vi vet at det pr i dag er svært liten smitte i Heim kommune, og smittefaren vurderes som lav.  Det vil likevel være viktig å overholde smitteverntiltak og følge råd som dere har gjort fram til nå, med håndvask, holde avstand med mer. Det blir også spesielt viktig ikke å møte i barnehagen ved luftveisinfeksjoner eller andre symptomer. 

Risikogrupper

Likevel er det noen som er i risikogruppene, både blant barna selv, deres foresatte og blant kommunens ansatte, som ikke bør gå i barnehagen selv om den åpner onsdag 22.4.2020.

For de som tror de kan være i risikogruppen er det nødvendig med noen avklaringer i samråd med fastlege og barnehage

Selv om barnehagene nå åpner igjen er det selvfølgelig grunn til å minne om at de som har milde luftveissymptomer (forkjølelse, sår hals, hoste) og sykdomsfølelse, - det være seg barn, foresatte eller ansatte, ikke skal komme i barnehagen før de er symptomfrie.

 

 

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune                  

Svein Johny Forren                                                                      

svein.forren@heim.kommune.no                                           

Mob. 91869743

Tlf. 72460000

 

Kommuneoverlege Heim kommune

Hanne Boksasp Bryn

hanne.bryn@heim.kommune.no