Heim kommune har fått svar på alle prøvene vi tok i går og opphever nå ventekarantenen til de to skoleklassene ved Halsa barne- og ungdomsskole samt Liabø barnehage. På nåværende tidspunkt vurderer vi at vi har god oversikt over situasjonen. Vi vil takke innbyggere igjen for deres innsats.

 

Smittetrykket rundt oss er fortsatt ustabilt. I lys av dette ber vi alle om å huske våre lokale anbefalinger:

  • Sterk anbefaling om bruk av munnbind i det offentlige rom der 2 meters avstand ikke kan overholdes.
  • Arrangement med deltakere på tvers av kommunegrenser frarådes.
  • Kamper i barn og ungdomsidretten som medfører reise over kommunegrenser frarådes.
  • Maksimalt 50 personer på utendørs arrangement.
  • Maksimalt 5 gjester i hjemmet på samme tidspunkt. I tillegg anbefaler vi alle å begrense det totale antall nærkontakter.
  • Unødvendige reiser over kommunegrenser frarådes.
  • Maksimalt 10 personer på private arrangement innendørs i leide lokaler.

 

Har du spørsmål kan du kontakte vår koronatelefon i normal åpningstid på 476 37 255