Sted: Vinjeøra samfunnshus

Tid:  Tirsdag 26. april kl. 19.30.

For mer informasjon om prosjektet:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39betnastormyra/

Møtet sendes også digitalt på kommune tv.

Vi ønsker alle naboer og andre interesserte velkommen!