Oppdatering 20.03.2020: Kommuneoverlegen har forlenget vedtaket med virkning fra 20.03.2020 til 27.03.2020.

Kommuneoverlegen i Heim kommune har fattet vedtak som betyr strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende m.m. fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet.  
 
I Heim kommune har vi ingen kjente smittetilfeller. Det er en annen og mer alvorlig situasjon i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. En smittet person kan ha alt fra lette luftveisplager til betydelig behov for behandling og hjelp fra helsetjenesten. Heim kommune mener det er avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor kommunen. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet, som må beskyttes. 
 
Vi har stor forståelse for at dette får krevende konsekvenser, men en omfattende faglig vurdering gjør oss trygg på at dette må gjennomføres. 

Etter kommunens oppfatning er smittesituasjonen i Heim kommune vesentlig forskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus (covid-19) uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Dette er bekymringsverdig.  
 
Kommunen må gjøre alle nødvendige tiltak for å begrense smittespredningen. Vi må gjøre vårt ytterste for å kartlegge nye tilfeller av smittede for å forhindre spredning i lokalsamfunnet.  Dette er en dugnad alle må bidra til. 

 
Fullstendig vedtak med begrunnelse og status er lagt ved denne pressemeldingen (trykk på denne lenken for å se vedtaket).
 
Kommunene i Orkdalsregionen har samarbeidet om vedtaket. Ordførere og rådmenn stiller seg bak kommuneoverlegenes beslutning.

 

Heim kommune

Ved ordfører Odd Jarle Svanem og rådmann Torger Aarvaag