Reservevannanlegget har vært testkjørt i snart 14 dager, og det er tatt ut vannprøver for å dokumentere vannkvaliteten, som er fullgod i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Oppstart av reservevannforsyning er også grundig diskutert med Mattilsynet som støtter kommunens vurderinger.

Mer informasjon om overgangen til reservevannkilde finner du her.