Som følge av arbeid på ledningsnettet blir vannet stengt i Vinjeøra.

Vannet vil være stengt fra ca. 08.00 til ca. 16.00 førstkommende tirsdag.

Vannvogn vil bli satt ut ved Vinjeøra skole.

Stengingen medfører at nettet blir trykkløst som igjen kan medføre innlekking av fremmedlegemer inn på nettet. Av den grunn blir det innført kokevarsel etter vannet åpnes igjen. Heim kommune vil gjennomføre prøvetaking på nettet for å konstatere at drikkevannet er hygienisk betryggende. Kokevarslet vil bli hevet tidligst Torsdag. SMS med oppdatering vil bli sendt ut.

       

Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Generelle tips ved unormal vannforsyning

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkl. innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Det kan være lurt å vente med vask av lyse klær, dersom vannet er brunt
  • Tips til hva du bør gjøre ved kokevarsel 

 

Heim kommune beklager ulempene for abonnentene.

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på denne siden, så fort den blir tilgjengelig. 

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Avdelingsleder Veg, vann og avløp – tlf.  95 05 82 60

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53

 

Varslet område:

 7z 7y 9fhhUQ 9LbZMwAAAABJRU 5ErkJggg==

 AXeeusqrrzyKv 4vORWmTb 1IfqwAAAAASUVORK 5CYII=

Vannvogn ved Vinjeøra skole