Som følge av arbeidet på ledningsnettet bli vannet stengt ved Geilhaugen, se kart.

Oppdatering 10.11.20:

Vannavstengningen utsettes noe grunnet utfordringer med uventet mengde fjell som må fjernes før ytterligere fremgang. Derfor utsettes stengningen til førstkommende torsdag, den 12.11. fra ca. 08.00 til ca. 16.00

 

Vannvogn eller tank vil bli satt ut etter forespørsel.

Det vil i utgangspunktet være nedre del av Geilhaugen som vil bli direkte berørt av avstengningen, men hele Geilhaugen vil bli berørt av gjenåpning.

Stengingen medfører at nettet blir trykkløst som igjen kan medføre innlekking av fremmedlegemer inn på nettet. Da de tre tidligere avstengningene ikke har vist tegn til innlekking av kontaminert vann vil det i denne omgang ikke bli tatt ekstraordinære vannprøver. Det anbefales uansett å koke alt vann til drikkevann i to døgn fra og med onsdag for sikkerhets skyld.        

Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Generelle tips ved unormal vannforsyning

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkl. innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Det kan være lurt å vente med vask av lyse klær, dersom vannet er brunt

 

Heim kommune beklager ulempene for dette måtte påføre våre abonnenter.

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på denne siden, så fort den blir tilgjengelig. 

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Avdelingsleder Veg, vann og avløp – tlf.  95 05 82 60

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88

Enhetsleder TLM – tlf. 41 33 33 53