Det er ikke for sent å takke ja til koronavaksine

Har du takket nei til koronavaksine tidligere, men ombestemt deg? Det er ikke for sent å bestille time vi vår bestillingsportal. Ta kontakt med kommunen dersom du ikke finner ledige timer. 

Oppfriskningsdoser

FHI har besluttet at kommunene nå kan tilby en oppfriskningsdose til alle over 45 år. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot alvorlig sykdom, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Heim kommune er godt i gang med oppfriskningsdoser til sine innbyggere. Alle over 75 år har enten fått oppfriskningsdosen eller har gjort en avtale om det. Dersom du tilhører denne gruppen blir du kontaktet av kommunen. Selvbestilling er åpen for alle over 65 år og kommunen er i kontakt med alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som også får tilbud nå om en oppfriskningsdose.

Når alle over 65 år samt helsepersonell har fått tilbud om oppfriskningsdose fortsetter vi med voksne over 45 år i tillegg til personer 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp. Du finner mer informasjon om oppfriskningsdoser i Heim kommune her.

Dersom du er over 65 år og ikke har tatt oppfriskningsdose kan du enkelt bestille time ved å logge på vår bestillingsportal og velge "oppfriskningsdose". Du skal ikke velge 3.dose så lenge din behandler ikke har klassifisert deg som immunsuprimert. Husk at intervallet mellom 2.dosen og oppfriskningsdosen skal være minst 5 måneder (for personer over 65 år) og minst 6 måneder (for personer under 65 år). Riktig intervall er viktig både med tanke på immunitet og koronasertifikatet. 

Bestill time for vaksinering

Du kan lett bestille time for vaksinering mot Covid-19 via vår bestillingsportal . Når du har bestilt vaksinetime mottar du en sms-bekreftelse fra ReMin. Vi ber deg om å møte presis på til timen, dette på grunn av hensyn til smittevern.

Se vår side "vanlige spørsmål knyttet til koronavaksinering" for mer informasjon.

mRNA-vaksinene og vaksinering med to ulike koronavaksiner

To godkjente koronavaksinene Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer) og Spikevax (fra Moderna) som brukes i Norge er såkalte mRNA-vaksiner. 

Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

I tillegg inneholder vaksinene stoffer som skal holde dem stabile under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna (se over). Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene.  

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. Det pågår studier på dette. Kombinasjon av ulike vaksiner er heller ikke uvanlig for andre sykdommer.

Begge vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose. Koronavaksinen Spikevax (Moderna) kan gi noe mer og kraftigere bivirkninger enn BioNTech/Pfizer-vaksinen. Dette gjelder vanlige, men kortvarige bivirkninger som blant annet smerter og hevelse på stikkstedet, tretthet, hodepine, muskel- /leddsmerter og feber. Dette går vanligvis over i løpet av få dager.

For mer informasjon om vaksinering med to ulike koronavaksiner besøk FHIs infoside: Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner . 

Du kan også lese mer om vaksinene fra Moderna og Pfizer her:

Si "ja" til den vaksinetypen du tilbys

Ettersom Norge nå mottar flere vaksine-doser av Moderna og færre av BioNTech/Pfizer enn først antatt, kan innbyggerne få andre dose fra Moderna dersom det er den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet. 

– Pandemien er ikke over, og vårt fremste mål er å bidra til å beskytte befolkningen mot alvorlig sykdom og død fra covid-19, samt å redusere smittespredningen. Vaksinering er svært viktig i denne kampen. Nå er det opp til befolkningen å si ja til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys, avslutter smitteverndirektør og

Avbestille time

Heim kommune oppfordrer deg til å møte til den timen du har bestilt eller fått tildelt. Husk at dersom du avbestiller din vaksinetime øker risikoen for at kommunen må kaste vaksiner.

Dersom du er syk på vaksineringsdagen eller er forhindret fra å møte til din vaksinetime ber vi deg kontakte kommunen for å avbestille. Gjerne ta kontakt med vaksinekoordinator i åpningstiden (se kontaktboks). 

Vaksinering av 16 og 17-åringer

Født i år 2005 og fremdeles 15 år?

Personer er helserettslig myndig når de fyller 16 år. Ungdommer som har fylt 16 år kan derfor selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Regjeringen har besluttet at alle født i 2004 og 2005 skal bli tilbudt vaksine. Dersom de er under 16 år må de som har foreldreansvaret (oftest begge foreldrene) samtykke til vaksinasjon. Det skal legges stor vekt på hva ungdommer under 16 år selv mener. 

Samtykkeskjema

FHI har utarbeidet et samtykkeskjema til formålet. Utfylt skjema medbringes til vaksinasjonstimen. 

Last ned skjema her. 

Gravide - plakat koronavaksine (2)

Informasjon for gravide

FHI anbefaler at gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksineres med mRNA-vaksine (Pfizer eller Moderna) med intervall på 3 – 8 uker mellom dosene. Hvorfor? Selv om risikoen for alvorlig sykdom for gravide som blir smittet med koronavirus er lav, øker den utover i svangerskapet. Det kan skyldes at gravide får større belastning på hjerte og lunger etter hvert som barnet i magen vokser, og derfor er mer utsatt for alvorlig forløp hvis de først blir syke.
 

Gravide som tilhører risikogruppene for koronasykdom kan vaksineres i 1. trimester. Hvorfor? Fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom.

Koronavaksine kan også gis til kvinner som planlegger å bli gravide, og kvinner som er under fertilitetsutredning og -oppfølging (IVF-behandling). De som ammer kan også ta vaksine.

For utfyllende informsjon besøk FHIs infoside her.

Gjennomgått covid-19?

FHI anbefaler at personer som har tidligere gjennomgått covid-19 vaksinerer seg. Personer som har hatt covid-19 trenger bare en vaksinedose. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge det er siden mistenkt infeksjon, så lenge det minst er gått 3 uker. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19. Dersom du fikk en vaksinedose, men var ikke "beskyttet" før du ble smittett av covid-19 kan du ha behov for to vaksinedoser. Har du gjennomgått covid-19 er det viktig at du opplyser om dette før du vaksinerer deg slik at personellet kan ta hensyn til dette.

Du finner mer informasjon om vaksinering av personer som har gjennomgått Covid-19 på FHIs infoside her.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha gjennomgått covid-19 og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan logge deg inn i sertifikatet ved å følge lenken til helsenorge.

Informasjon til deg som er ferdigvaksinert

Når du er vaksinert blir dette registrert elektronisk. På helsenorge.no får du en oversikt over vaksiner du har mottatt i Norge. Koronavaksinene som brukes i Norge har vist å ha god beskyttelse mot covid-19. Til tross for dette finnes det aldri en garanti og det er mye vi ikke vet om koronaviruset. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge både nasjonale og lokale smittevernsråd og tiltak. Du kan lese mer om hvilke anbefalinger og regler gjelder for deg som er vaksinert på FHIs infoside .

Jeg får ikke sms fra Heim kommune

Når Heim kommune sender sms-varsel så bruker vi et system som innhenter informasjon fra et register. Dersom du ikke mottar sms-varsel fra kommunen kan du oppdatere din kontaktinformasjon på www.norge.no 

Når du bestille vaksinetime via vår bestillingsportal så må du taste inn ditt mobilnummer. Dersom du har bestilt vaksinetime, men har ikke mottatt en sms-bekreftelse fra ReMin kan bør kontakte vaksinekoordinator for å bekrefte din vaksinetime. Den mest vanlige årsaken til å man ikke får sms er at det er tastet inn feil mobilnummer under bestilling. Det er viktig at vi får rette dette slik at bekreftelsen til 2.dose timen sendes til riktig nummer.

​Ikke folkeregistrert i Heim?

Dersom du er folkeregistrert i annen kommune, men oppholder deg i Heim kommune kan du registrere deg på venteliste ved å logge deg på bestillingsportalen. Dette gjelder også arbeidsinnvandrere og andre som oppholder seg i kommunen over tid.