Heim kommune forventer leveranse av vaksiner i uke 43.

Vi planlegger massevaksinering i uke 44 både på Stornaustet og KulØr`n.

 

I første rekke prioriteres disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

Alle beboere på institusjonene i Heim kommune vil få tilbud om anbefalt vaksine i desember og skal ikke ha vaksine i denne omgang.

 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det nærmer seg oppstart av vaksinering.