Vaksinering av gruppe 10

Det er fortsatt mulig for personer født i 1976 og tidligere å bestille vaksinetime, men vi åpner for vaksinering av prioriteringsgruppe 10 på grunn av lite pågang i vår bestillingsportal. Akkurat nå er det begrenset med ledige vaksinetimer til uke 29 (torsdag 22.07 og torsdag 23.07), men vi kommer til å legge ut nye vaksinetimer til uke 30 torsdag, kl. 09:00.

Gruppe 10 er todelt: alder 18-24 år og 40-44år.

Du kan bestille time til vaksinering mot covid-19 her. Du skal ikke bestille vaksinetime til 2.dosen da kommunen tildeler denne timen etter at 1.dose er satt.

Dersom du ikke får til å bestille vaksinetime selv eller mangler BankID kan du kontakte vår koronatelefon på 476 37 255. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10-12.

 

Heim kommune følger FHIs prioriteringsrekkefølgen.

prioriteringsrekkefølge (3).png

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. 

Vaksinering av studenter

FHI oppforderer alle studenter til å benytte seg av tilbud om 1.dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å blir vaksinert på. Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. 

Når det gjelder studenter som studerer i utlandet presiserer FHI at oppfordringen ikke betyr at utenlandsstudenter skal prioriteres som gruppe og før vi kommer til deres aldersgruppe. Heim kommune følger denne presiseringen og  ber studenter om å følge informasjonen som legges ut på vår hjemmeside og på Facebook.  Studenter kan bestille vaksinetime via bestillingsportal når det er aktuelt. Dersom du er folkeregistrert i Heim og er student trenger du ikke å kontakte kommunen. 

Vaksinering av ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Det er kommunene selv som vurderer om de vil prioritere disse ansatte og hvordan dette skal gjennomføres. Kommunene gis anledning til å prioritere inntil 10% av vaksinedosene til dette formålet.

Heim kommune har valgt å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO med inntil 10% av våre 1.dose-vaksiner. Vi er godt i gang med vaksineringen av denne gruppen. Kommunen har tildelt vaksinetimer til aktuelle personer i denne grupppen. Samtidig oppfordrer vi ansatte i barnehage, skole og SFO til å følge nøye med og bestille time når vi åpner for deres aktuelle prioriteringsgruppe.

Vaksinering av ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år. Dette er først og fremst barn og ungdom som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. I tillegg skal ungdom med følgende sykdommer tilbys vaksine:

  • Organtransplantasjon*  

  • Immunsvikt*  

  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

  • Downs syndrom*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege. Vaksinering av barn og unge under 18 år krever samtykke. For mer informasjon ber vi deg/dine foreldre ta kontakt med ungdommens fastlege.

Gjennomgått covid-19?

FHI anbefaler at personer som har tidligere gjennomgått covid-19 vaksinerer seg. Personer som har hatt covid-19 trenger bare en vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19. Dersom du fikk en vaksinedose, men var ikke "beskyttet" før du ble smittett av covid-19 kan du ha behov for to vaksinedoser. Har du gjennomgått covid-19 er det viktig at du opplyser om dette før du vaksinerer deg slik at personellet kan ta hensyn til dette.

Vaksinering av arbeidsinnvandrere og andre med midlertidig opphold

Dersom du ikke har norsk personnummer, men oppholder deg i kommunen over lenger tid kan du ha rett til å få tilbud om vaksinering i Heim kommune. I følge retningslinjer utarbeidet av FHI kreves det en "viss varighet" av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. Heim kommune vurdere at gjestearbeidere og andre med midlertidig opphold må oppholde seg i minst tre måneder for å kunne få tilbud om vaksinering mot covid-19.

Dersom dette gjelder deg må du ta kontakt med kommunens koronatelefon på 476 37 255 for en konkret vurdering. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10-12.