Heim kommune er snart ferdig med vaksinering av personer med underliggende sykdommer og er godt i gang med vaksinering av de eldste i gruppe 8 (55-64 år). Kommunen får nye leveranser hver uke. I morgen, torsdag 17.06 kommer vi til å legge ut nye vaksinetimer kl. 09:00. Vaksinetimene vi legger ut i morgen gjelder vaksinering i uke 25. Vi vil invitere alle i gruppe 8 til å bestille vaksinetime. Dersom du får beskjed om at det ikke er ledige timer ber vi deg sjekke igjen senere eller sjekke om det er ledige timer på annen lokasjon. Per i dag har vi to lokasjoner: Kommunestyresalen på Liabø og KulØr'n Kyrksæterøra. 

 

Informasjon til deg i en risikogruppe:

Kommunen har fått oversikt over aktuelle personer med underliggende sykdommer som har fastlege i Heim kommune. Dersom du får beskjed om at du ikke er prioritert, og du likevel mener du tilhører en risikogruppe kan du registrere deg via vår bestillingsportal ReMin. Svar på spørsmålene i portalen for å bli satt opp på en venteliste slik at vi kan gi deg tilgang til bestillingsløsningen.Er du i tvil? Gå inn på bestillingsportalen og fyll ut egenerklæringsskjemaet.

 

Har du takket nei til koronavaksine tidligere, men har ombestemt deg?

Det er ikke for seint. Logg deg inn på bestillingsportalen og bestille vaksinetime. Dersom du trenger bistand kan du kontakte vår koronatelefon på 476 37 255 slik at vi kan hjelpe deg.

 

Vaksinetime til 2.dose

Time til dose 2 tildeles av kommunen og du skal således ikke bestille denne selv. Når det gjelder intervallet mellom 1. og 2.dose så er det per i dag 6 uker dersom du er over 65 år eller er i en risikogruppe (som definert av FHI). FHI har den 14.06 avgjort at intervallet er 12 uker for de som er 65 år og de som ikke tilhører en risikogruppe. Tilhører du høyrisikogruppen (priorteringsgruppe 4) og mottar immunmodulerende behandling så er intervallet 3 uker. Dette vurderes av din lege.

 

Mer informasjon

For mer informasjon om vaksinering mot koronavirus i Heim kommune kan du besøke vår infoside her. Du kan også finne mer informasjon om FHIs prioriteringsrekkefølge og definisjon på risikogruppene her.