Vi har tatt kontakt med personer som tilhører høyrisikogruppen på telefon. Kommunen har fått oversikt over aktuelle personer på de som har fastlege i Heim kommune. Så lenge du har fastlege i Heim trenger du ikke å kontakte kommunen eller fastlegen. Dersom du likevel mener at du tilhører høyrisikogruppen eller er over 75 år og ikke har fått telefon fra oss ber vi deg ta kontakt med koronatelefonen på 476 37 255

Har du fastlege i annen kommune og har en høyrisiko sykdom? Ta kontakt med koronatelefon for registrering. 

I aldersgruppen 65 - 74 år startet vi med de eldste i gruppen. Vi åpner nå for bestilling av vaksinetimer til de som er født i 1952 eller tidligere. Du kan lett bestille time ved å følge lenken: Bestill vaksinetime i Heim. Dersom du får beskjed om at det er ingen ledige timer ber vi deg sjekke igjen om en ukes tid. Kommunen får nye leveranser hver uke og nye timer blir lagt ut. 

Dersom du er født etter 1952 ber vi deg om å følge med informasjon som legges ut på vår hjemmeside og Facebook. Vi kommer også til å sende ut en sms med informasjon om når og hvordan du kan bestille time.

Ønsker du ikke vaksine? Dersom du ikke ønsker vaksine ber vi deg gå inn på portalen og velg "nei, jeg ønsker ikke vaksine".

Trenger du hjelp med bestilling? Kontakt vår koronatelefon på 476 37 255 . Koronatelefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10 - 14. For mer informasjon om bestilling av vaksinetime kan du følge lenken: Informasjonsside om vaksinering i Heim kommune.  Dersom du er over 75 år og ikke har mottatt tilbud om vaksine ber vi deg kontakte oss på koronatelefon.

Heim kommune følger FHIs prioriteringsrekkefølge. FHI definerer personer med høy risiko for alvorlig forløp som personer med minst en av følgende diagnoser:

  • Organtransplantasjon

  • Immunsvikt

    • Dette omfatter alvorlige medfødte eller erverved immunsvikttilstander og mer alvorlige og sjeldne tilstander enn de autoimmune sykdommene. Tilstandene omfatter alvorlig kombinert immunsvikt.

  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år

  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

    • Nylig avsluttet behandling defineres som avsluttet innenfor de siste 6 måneder.

  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

For en utdypning av risikogrupper følg lenken til FHIs råd og informasjon til risikogrupper og pårørende.

Dersom du ikke har en av disse diagnosene, men har en annen underliggende sykdom kan du høre til enten gruppe 5, 6 eller 7. Disse vaksineres senere.

Besøk FHIs infoside for mer informasjon om prioritering og når du kan forvente å få vaksine. Kommunen viser også til informasjonen som ble lagt ut på vår hjemmeside tidligere om personer i høyrisikogruppen.