Kommunen følger FHIs prioriteringsrekkefølge som definerer gruppe 4 som personer i alderen 65-74 år og samtidig personer med høy risiko for alvorlig forløp. Personer med underliggende sykdommer blir vaksinert senere i gruppene 5, 6 og 7 i henhold til alder. Følg lenken for mer informasjon: prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene

 

Vaksinestatus per 30.03.21: 

Heim kommune har satt 844 førstedoser. 404 har fått to doser.

  • Alle sykehjemsbeboere har fått to doser vaksine.
  • De fleste i gruppen over 85 år har mottatt første dose. 
  • Er i gang med vaksineringen av gruppen 75-84 år.
  • Forventet overgang til gruppe 4 etter påske.