I følge retningslinjer utarbeidet av FHI kreves det en "viss varighet" av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. Heim kommune vurdere at gjestearbeidere og andre med midlertidig opphold må oppholde seg i minst tre måneder for å kunne få tilbud om vaksinering mot covid-19.

Dersom dette gjelder deg må du ta kontakt med kommunens koronatelefon på 476 37 255 for en konkret vurdering. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10-12.

Information in english!