Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Utskriving eiendomsskatt 2022 i Heim Kommune

Publisert
Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Heim kommunestyre vedtok i sak 142/20 og 124/21 eiendomsskattevedtak for overgangsperioden 2020-2023. 

For skatteåret 2022 gjelder følgende satser for Heim kommune:

  • Kommunedel Hemne:

Eiendomsskatteloven § 3A (alle eiendommer) generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 2,34 promille.

  • Kommunedel Halsa:

Eiendomsskatteloven § 3A (alle eiendommer) generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 2,5 promille.

  • Kommunedel Snillfjord:

Eiendomsskatteloven § 3A (alle eiendommer) generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 1,66 promille.

 

Eiendomsskatten fordeles på 6 terminer; februar, april, juni, august, oktober, og desember. 

Eiendomsskatt under kr 1000 innkreves i sin helhet på termin 1.

 

Lister over takster og utlignet skatt for 2022 ligger til offentlig ettersyn på Servicekontoret, 1.etg. Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra og på tjenestetorget Liabø, Glåmsmyrvegen 23, 6683 Vågland,

i 6 uker.

 

Klageadgang: Kommunal takst

Vedtaket kan påklages til sakkyndig nemnd, i medhold av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28, jfr. Lov om eiendomsskatt § 19. Klagen må framsettes skriftlig innen 6 uker fra den dagen skattelistene ble utlagt til offentlig ettersyn.  Klagen skal sendes Heim kommune ved eiendomsskattekontoret, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.  Klagen skal undertegnes av klageren eller dennes fullmektig. Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer, avtale-nr. og en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at framsatte takst er feil.

 

Klageadgang: Formuesgrunnlag fra Skatteetaten

De som har takst etter boligverdi/formuesgrunnlag fra Skatteetaten, må rette en eventuell klage til Skatteetaten. Det kan gjøres på ulike måter:

 

 

Heim kommune

Eiendomsskattekontoret