Etter 20. september 2020 kan spredning av husdyrgjødsel foregå fram til og med 31. oktober under forutsetning av at gjødsla moldes ned innen 18 timer etter spredning. Spredninga skal være i henhold til brukets gjødselplan.

 

Etter 1. november og fram til og med 15. februar kan det ikke spres husdyrgjødsel. Det kan heller ikke spres husdyrgjødsel hvis marka er frossen eller snødekt. Husdyrgjødsel som spres før vekstsesongens start skal moldes ned senest etter 18 timer etter spredning, og spredninga skal vær i henhold til brukets gjødselplan.