Selvtester kan kjøpes på apotek, på flere butikker og enkelte bensinstasjoner. I disse tider er det fornuftig å ha noen tester hjemme. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

Kommunene har også mottatt selvtester som kan leveres ut til innbyggere som har behov for det.

 

Utlevering av hurtigtester i Heim kommune:

Utleveringssteder dagtid (09.00 -15.00):

Det er ikke nødvendig å ringe på forhånd. Utlevering av tester er basert på tillit og vi ber om at folk ikke tar mer enn de har behov for slik at det blir nok til alle som trenger det.

  • Servicekontor- Kyrksæterøra
  • Servicekontor - Liabø (åpent hver mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 09.00-15.00)

 

Utlevering på helg: Utlevering av selvtester i helgene avvikles nå fra uke 7. 

Du skal ikke møte til utlevering dersom du har symptomer på covid-19. Vi ber om at den som henter selvtester bruker munnbind.

Obs! Hurtigtester tåler ikke kulde. Frostskade kan føre til uriktig prøvesvar/falskt svar.

For mer informasjon om koronatesting og registrering av positive prøver kan du besøke vår infoside her.