Selvtester kan kjøpes på apotek og på flere butikker. I disse tider er det fornuftig å ha noen tester hjemme. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

Selvtester i Heim kommune er per nå en begrenset ressurs da leveringen fra nasjonalt lager er ustabile. Vi ber om at innbyggere ikke henter ut flere tester enn nødvendig.Vi kommer til å fortsette med utdeling av gratis selvtester til innbyggere i Heim i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge:

 

1. Personer med symptomer:

 • ​Kan få utdelt en selvtest per person i husstanden med symptomer. 

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har behov for å teste seg ut av karantene:

 • Kan få utdelt maks 5 tester per person.

3. Øvrige nærkontakter

 • Kan få utdelt maks 2 tester

 

De som ønsker tester utover dette bes om å kjøpe disse selv. Det blir gjort fortløpende vurderinger ut ifra kommunens etterforsyning og forbruk. Innbyggere må være forberedt på at de får utdelt færre tester enn det de ønsker og trenger til sitt testregime.

Utdeling av selvtester i Heim kommune

Gratis selvtester fra Heim kommune utdeles i henholde til prioriteringsrekkefølgen nevnte ovenfor. 

Utlevering av hurtigtester i Heim kommune:

Utleveringssteder dagtid (09.00 -15.00):

Husk at du må ringe før du kommer for å avtale utlevering. 

 

Utlevering på helg (NY):

*Utlevering på sykehjemmet og helsesenteret avvikles fra og med 26.01.

Lørdag og søndag (10:00 - 12:00)

 • Servicekontor Kyrksæterøra 
 • Kommunehuset Liabø 

Det er ikke behov for å ringe på forhånd, men vi ber om at du gjør deg kjent med prioriteringsrekkefølgen for utlevering av hurtigtester før du setter deg i bilen for å hente selvtester.

Du skal ikke møte til utlevering dersom du har symptomer på covid-19. Vi ber om at den som henter selvtester bruker munnbind.

 

Helsedirektoratet har besluttet at gratis selvtester fra kommunene SKAL IKKE brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer. For mer informajon om bruk av kommunens hurtigtester kan du lese Helsedirektoratets koronavirusveileder her. Kommunens tester skal heller ikke hentes ut for å ha hjemme. Det vil tømme lageret raskt og mange tester vil da heller ikke bli brukt. Selvtestene fra kommunen skal altså kun hentes ut når det er et akutt behov for testing (ref. punkt over).

Obs! Hurtigtester tåler ikke kulde. Frostskade kan føre til uriktig prøvesvar/falskt svar.

For mer informasjon om koronatesting og registrering av positive prøver kan du besøke vår infoside her.

Hvordan registrere jeg at jeg eller mitt barn har testet positivt?

 • Logg deg på ReMin Smittesporing og registrer smitte
  • Det er viktig at du registrerer deltajer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/bhg/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?
  • Registrere dine nærkontakter
   • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
  • Du mottar automatisk svar via sms med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Dersom du ikke får til å registrere smitte i vårt smittesporingssystem på grunn av at du ikke har BankID kan du sende SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.

 • Gjør deg kjent med gjeldende regler for testing og karantene
 • Kommunens smittesporingsteam gjør en vurdering på om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet. 

 

For mer informasjon symptomer, positiv test eller nærkontakt besøk vår infoside.

Flyktskjema-positiv-test-28.01 (2)[1].png