Registrering hos politiet og kollektivbeskyttelse

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Beskyttelsestillatelsen kan forlenges.
 
Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.
 
For å få beskyttelse i Norge må man søke UDI om asyl. Søknadsprosessen starter ved registrering hos politiet. For å få rett til bistand og tjenester er det viktig a ukrainske statsborgere registrere seg. I Trøndelag kan man registrere seg på følgende steder:
 

Avtal tid med Trøndelag politidistrikt på forhånd, for registrering. 

Telefonnummer: 73 89 90 90

Telefontid er mandag til fredag mellom 08:00 og 15:00. 

 

Søknadsprosessen består av to deler: 

  1. Registrering og kartlegging (UDI opplyser at dette kan ta inntil 21 dager)
  2. Behadling av søknaden

 

Du finner mer informasjon om beskyttelse for ukrainske borgere hos udi.no. UDI har utarbeidet informasjon på forskjellige språk, blant annet ukrainsk og russisk:

Informasjon om kollektiv beskyttelse på ukrainsk

Informasjon om kollektiv beskyttelse på russisk

Bolig og helsehjelp til asylsøkere fra Ukraina

Det er frivillig å bo på asylmottak eller velkomssenter. UDI anbefaler at man oppholder seg på velkomstsenteret til disse aktivitetene er gjennomført:

  • registrering av søknad
  • kartlegging av identitet

Dersom du velger å bo privat kan du motta pengestøtte fra staten dersom kommunen her inngått en avtale med UDI om alternativ mottaksplass (AMOT). Velger du å bo privat uten avtale med UDI får man ikke pengstøtte.

For mer informasjon om alternativ mottaksplass og søknadsprosessen kan du besøke udi.no.

Du har rett på helsehjelp fra lege eller sykehus, og rett på å få noen typer medisiner. Hvis du trenger helsehjelp, kan du ta kontakt med en lege der du bor.  

Du finner mye god informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger på helsenorge.no. Du kan lese informasjonen på flere språk ved å velge språk øverst på siden.

Ukraina og Heim kommune

Heim kommune har vedtatt å ta imot mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina. Kommunen jobber nå med å kartlegge ressurser og planlegger et godt tjenestetilbud til dem som vil bosette seg i Heim. 

Alle innbyggere i Heim kan spille en viktig rolle i arbeidet og vi ber i første omgang om de som har bolig å leie ut registrerer seg hos oss. For mer informasjon, besøk denne siden.  

Kjæledyr fra Ukraina

Du finner informasjon om hvilke regler som gjelder for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyrene sine hos Mattilsynet.no.