I Heim kommune har 92,5% av alle over 18 år fått minst en vaksinedose, mens 85.2% regnes som fullvaksinert. Vi har overgått vaksinasjonstempoet for Norge som helhet, og vi har vaksinert flere enn snittet for Trøndelag fylke.

Hva skulle vi ha gjort uten de frivillige?

Nærmere 20 frivillige har bistått Heim kommune i vaksineringslokalene der de har ønsket innbyggerne velkommen og hjulpet til med å overholde smittevern. I tillegg har flere bidratt med kjøring av innbyggere til og fra sine vaksinetimer. De har stått på over lengre tid og kommunen takker dem for innsatsen. Vi hadde ikke klart dette uten dere.

Bord Unni Dahl (Medium).jpg

 På bildet er noen av de frivillige som har bidratt (fra venstre): Tove Spjøtvold, Eva Helen Selbekk, Aud Marie Røstvold, Marit Mali Haugen og Unni Dahl

- Det har vært kjempeinteressant å bidra i dette arbeidet. Det har vært sosialt, spennende og ikke minst veldig givende, sier en av damene på bordet. Alle nikker og er enige i dette. Flere av de frivillige har full jobb, men har likevel brukt feriedager og helgedager for å gi sitt bidrag til bekjempelse av pandemien. De har møtt på alle slags folk, også de som har vært litt nervøse. De frivillige har fått tilbakemeldinger på at de har bidratt til en opplevelse av trygghet i vaksinasjonslokalene. De frivillige er spesielt opptatt av å gi en honnør til alle ungdommene som har møtt opp punktlig til timene. 

I sin tale til de frivillige presiserer Oddlaug Brekken at de ikke hadde klart dette uten deres fantastiske innsats.  

 

Solid innsats fra pensjonerte helsearbeidere og vaksinatører

Massevaksineringen bød på mange utfordringer i alle landets kommuner som allerede var presset med underbemanning i helsesektoren. Heldigvis var det mange flinke, dedikerte pensjonerte helsepersonell i Heim som gjerne ville bidra til at flest mulig i Heim kunne få koronavaksine. Disse har byttet ut sin pensjonisttilværelse med lange arbeidsdager som inkluderer både kveld, helg og helligdager, og for dette er vi veldig takknemlig. 

Bord Astrid (Medium).jpg

På bildet: Astrid Oddan (pensjonist), Skjolvor Bergdal (pensjonist), Ann Elin Svanem (i vaksineteamet til Heim kommune) og Madelen Haugen Aae (vaksineteamet til Heim kommune)

Pensjonistene har jobbet side om side med de faste ansatte i Heim kommune, samt de frivillige. 

Madelen Haugen Aae møtte en verden i pandemi i sin første jobb som nyutdannet sykepleier. Hun forteller om et møte med svært dyktige og erfarne kollegaer, og en formidabel innsatsvilje fra våre pensjonerte medarbeidere. Pensjonistene forteller om en ærekjær gjeng, som står på fra tidlig morgen til sent på kveld, med smittende godt humør! 

Vår alles kjære superpensjonist Oddlaug Brekken, tidligere enhetsleder ved helsestasjonen, går ikke uten grunn under kallenavnet "Vaksinedronningen". Sammen med sine betrodde ansatte fra både helsestasjonen og administrasjonen høster hun mye skryt for sin koordinering. 

Overrekkelse av blomster til Oddlaug (Medium).jpg

Ordfører Odd Jarle Svanem overrekker en blomsterbukett som takk for innsatsen vaksinekoordinator Oddlaug Brekken har lagt ned

Ordførers tale (Medium).jpg

En tydelig rørt ordfører takker pensjonistene og de frivillige i sin tale