Tilbud for barn og unge

Psykisk helse og rus tilbyr hjelp til barn og unge i alle aldre. Vi har god kompetanse på psykiske lidelser, og hva som skal til for å fremme en god psykisk helse hos barn og unge. 

Les mer om tjenestetibudet her. 

Komme i kontakt med ansatte i Psykisk helse og rus


Helsestasjon for ungdom er også et tilbud som er målrettet til barn/ungdom. Her kan du få snakket med erfarne helsesykepleiere. 

Les mer om tilbudet her og finn kontaktinformasjon 

Tilbud for voksne

Tjenesten Psykisk helse og rus har god kompetanse og mange ulike tjenestetibud for voksne. 

Les mer om disse her. 

Fastlege og legevakt

Informasjon om legetjenestene og legevakt i Heim kommune. 

Nasjonale ressurser i forbindelse med masseskytehendelsen i Oslo

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS):
• Råd til helsetjenester og frivillige
• 5 råd for hvordan trygge barn


Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene):
• Psykososial beredskap - konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, hjelpepersonell og frivillige.
RVTSene er gitt et spesielt ansvar for å bistå kommunene med veiledning og kompetanse i psykososial oppfølging og beredskap. Ved behov for bistand kan kommunen kontakte RVTS i sin region.

For berørte og andre rammede som trenger noen å snakke finnes det mange frivillige organisasjoner som tilbyr støtte og informasjon. Flere har hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til god hjelp, helsenorge.no.