Fakta om fart:
• For høy fart var medvirkende årsak i 4 av 10 dødsulykker i 2019.
• Det er ikke bare råkjøring som er problemet. Det er flere fartsulykker som skyldes at farten
har vært litt over eller for høy etter forholdene. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på
antall drepte og hardt skadde i trafikken.
• Andel førere som overholder fartsgrensen var 62,1 % i 2019.
• De fleste som kjører over fartsgrensen i dag begrenser seg til å kjøre noen få km/t for fort.
• Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, hadde vi spart om lag 24 liv, unngått at 85
personer ble hardt skadd og at 323 ble lettere skadd.
• Forskjellen på å kjøre i 80 og 90 kilometer i timen, kan være forskjellen på om du klarer å
stoppe i tide eller om du ikke klarer det. Det du akkurat klarer å stoppe for i 80 km/t, vil du
treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90. Litt fortere er altså mye farligere enn
mange tror.
(kilde Statens vegvesen/vegvesen.no)